Czernilofsky, Barbara u.a. (Hg.): El discurs sociolingüístic actual català i occità

Czernilofsky, Barbara / Roviró, Bàrbara / Cichon, Peter/ Hoinkes, Ulrich / Tanzmeister, Robert (Hg.): El discurs sociolingüístic actual català i occità | Lo discors sociolingüistic actual catalan e occitan. Coŀloqui amb motiu del 60 aniversari de Georg Kremnitz | Collòqui a l’ocasion del 60en aniversari de Georg Kremnitz. 2007, ISBN 978-3-7069-0429-2; 260 S., € [A] 29,00 / € [D] 28,20IN KATALANISCHER UND OKZITANISCHER SPRACHE!

Inhalt: KLAUS BOCHMANN: Le schibboleth, ou de l’intolérance linguistique; ULRICH HOINKES: El discurs, entitat de reflexió lingüística; FRANÇOIS PIC: La démarche anthologique dans le processus de constitution de la Littérature occitane; RICARD TORRENTS: Traduir emocions, traduir paraules o com els traductors trien què tradueixen; GUILLEM CALAFORRA: Sobre el discurs crític i l’ortodòxia; MIQUEL ÀNGEL PRADILLA CARDONA: El discurs retòric de la política lingüística institucional valenciana. Una nova fase del procés històric de substitució lingüística; JOAN A. ARGENTER: Els discursos sobre la situació lingüística a Catalunya. Diagnosi i prospectiva: de la monotonia a la polifonia; FRANCESC VALLVERDÚ: L’ús social del català: una aproximació sociolingüística; MAX DOPPELBAUER: Conflicte lingüístic valencià. Nous enfocaments d’un vell problema; DOMERGUE SUMIEN: Besonhs e amiras de la sociolingüistica aplicada en Occitània; PHILIPPE MARTEL: Compter les occitanophones…. Histoire d’enquêtes; ESTEVE HAMMEL: De Neo-locutors dins l’enquèsta INED-INSEE de 1999; ROBERT LAFONT: Usatge linguistic e subjècte diglossic: conóisser la vertat?