Weinberger, Helmut: Glottochronologische Untersuchung

Weinberger, Helmut: Glottochronologische Untersuchung der serbokroatischen Schriftsprache. (= Studia Interdisciplinaria Ænipontana, hg. v. Peter Anreiter, Bd. 5). ISBN 978-3-7069-0324-0. Broschiert, 2005, 74 Seiten. €-A 20,00; €-D 19,50

Knjiga se sastoji od sest poglavlja. Prvo poglavlje je posveceno osnovama glotohronologije, i daje kratki pregled o nastanku, paralelama sa radioaktivnim raspadom i o primenljivosti glotohronoloske metode u praksi. Osim toga obraduju se i pitanja terminologije. U drugom poglavlju istrazuje se problematika promene jezika na jednom modelu jezicke promene, bez koje ne bi postojala ni glotohronologija. U trecem poglavlju autor se bavi analizom upotrebljenog spiska reci. Pri tome su uzeti u obzir stariji, duzi spisak, koji se sastoji od 200 reci, i noviji, skraceni spisak (100 reci), jer je autor hteo da spoji prednosti kraceg kao i duzeg spiska. Duzi spisak je pouzdaniji sa statistickog gledista, a kraci sa lingvistickog. Spisak se analizira po semantickim i po morfoloskim kriterijumima, tj. reci spiska su rasclanjene po semantickim grupama s jedne strane i po vrstama reci s druge. Pri semantickoj analizi pokazuje se da nazivi za delove tela, zivotinje i biljke kod imenica, za kretanje i poziciju kod glagola i za stanje i boje kod prideva sacinjavaju najveci deo spiska. Cetvrto poglavlje sadrzi spisak reci. U prvoj koloni spiska nalazimo reci na engleskom po azbucnom redu, druga i treca kolona sadrze prevod engleskih reci na starocrkvenoslavenski odnosno srpskohrvatski jezik, dok je u cetvrtoj koloni naznaceno, da li su reci etimoloski medusobno srodne ili ne. Peto je poglavlje posveceno glotohronoloskoj interpretaciji spiska reci. U sestom, poslednjem poglavlju obraduje se jos i tematika etimologije nesrodnih reci iz spiska. Pri tome najvazniju ulogu igra pitanje da li odgovarajuci etimon ima paralele i u drugim slavenskim i baltickim jezicima. Osim toga su naznacene i eventualne paralele u starogrckom i latinskom jeziku.